Historia

Każda historia ma swój pocz‘tek. Nasza zaczyna się ponad trzydzieťci lat temu, kiedy polskie drogi były proste, mniej zatłoczone a życie na nich toczyło się spokojniej niż dziť. ...Dalej

Transport specjalistyczny ADR

Nasza oferta obejmuje transport towarów cysternami chemicznymi od dostawców krajowych i zagranicznych.

Nasze pojazdy

Dysponujemy następuj‘cymi pojazdami i cysternami ...Dalej

Transport krajowy i międzynarodowy

Nasze usługi obejmuj‘ również takie kraje jak Litwa, Łotwa, Rumunia i Czechy ...Dalej

O Nas/Kontakt

Z.U.H. "Trans-Sęk" to firma o ugruntowanej pozycji na rynku. Zdobyta w ci‘gu kilkunastu lat wiedza i doťwiadczenie owocuj‘ zawieraniem nowych kontraktów. Dbamy o jakoťć oraz terminowoťć dostaw poprzez stał‘ wymianę i zakup nowoczesnych pojazdów i urz‘dzeń. Podnosimy wiedzę a także aktywnie uczestniczymy w seminariach branżowych, dzięki czemu możemy służyć rad‘ naszym partnerom. Rosn‘ce z każdym rokiem grono stałych klientów firmy, utwierdza nas w przekonaniu, że dobrze wykonujemy nasz‘ pracę. Optymizmem na przyszłe lata napawa nas widok kolejnego pokolenia dzieci, które już teraz z t‘ sam‘ iskr‘ w oku i zaciekawieniem przygl‘daj‘ się funkcjonowaniu rodzinnej firmy.

Trans-Sęk

Dane teleadresowe:

Z.U.H. "TRANS-SĘK" Mariusz Sęk
ul. Wakacyjna 5
47-230 Kędzierzyn-KoĽle
NIP: 749-149-71-07
REGON: 531310710

Biuro
Z.U.H. "TRANS-SĘK" Mariusz Sęk
ul. Energetyków 10
47-225 Kędzierzyn-KoĽle

Biuro:
biuro@trans-sek.pl

Mariusz Sęk - wła¶ciciel
m.sek@trans-sek.pl
tel. +48 602 366 311

Łukasz Krużołek - spedytor
l.kruzolek@trans-sek.pl
tel. +48 664 153 536

Ewelina U¶ciło - specjalista ds. administracyjnych
e.uscilo@trans-sek.pl
tel. +48 664 172 820

Godziny otwarcia biura:
Poniedziałek-Pi‘tek 8:00 - 16:00

Telefon alarmowy - 24h:
+48 602 366 311

Keep in touch with us

Kontakt: + 48 602 366 311

Skontaktuj się z Nami!